Stötande och diskriminerande marknadsföring - Lunds

792

EXAMENSARBETE - DiVA

Det har Jämställdhetsombudsmannen, JämO, slagit fast. fortsatta icke-diskriminerande funktionssätt redovisas. I uppdraget ingår också att redogöra för åtgärder som har vidtagits eller avses att vidtas av Systembolaget och andra aktörer på marknaden och som kan ha betydelse för det icke-diskriminerande funktionssättet. Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande som teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring och arvode till föreläsare och artister.

  1. Vilken eller vilka bilar är rätt parkerade
  2. Viktor hasselgren
  3. Joab blomstermåla
  4. Advokatkostnader tvistemål
  5. Finska skomarken
  6. Viktning hogskoleprovet
  7. Så sant engelska
  8. Mina poäng gymnasiet

De problem som marknadsföring av nämnda slag för med sig började uppmärksammas på 1970- talet. Sedan dess har ett antal olika åtgärder vidtagits för att stoppa förekomsten av denna typ av marknadsföring. Vid marknadsföring som av olika anledningar kan uppfattas som olämplig eller väcka anstöt, gäller inte marknadsföringslagen. Exempelvis reklam som är diskriminerande. Sådana typer av reklam, ska bli anmälda till Reklamombudsmannen (RO), näringslivets självreglering för etisk reklam. Diskriminerande marknadsföring av platsannonser är en av årets hetaste snackisar 2018!

Anmäl reklam via vårt anmälningsformulär. För mer information om att anmäla reklam se nedan. Vem kan anmäla reklam?

Aktiva åtgärder, diskrimineringslagen Genväg - IF Metall

kön, etnisk tillhörighet, handikapp, sexuell läggning m.m. Calvin Klein fälls för diskriminerande reklam Publicerad: 19 December 2016, 14:37 Uppdaterad: 19 December 2016, 14:41 19 anmälningar gjordes till Reklamombudsmannen mot Calvin Kleins tunnelbanereklam. Inlägget Trend – Diskriminerande marknadsföring och filterbubblor dök först upp på TNG. Trend – Diskriminerande marknadsföring och filterbubblor Ålderism och åldersdiskriminering är definitivt ett av årets hetaste ämnen, inte bara i Sverige. Omplacering och uppsägning efter föräldraledighet anses diskriminerande.

Diskriminerande marknadsföring

DO har avslutat tillsyn mot H&M - inte funnit diskriminering av

Kompetensen hos  2 dec 2019 Så kan man sammanfatta Reklamombudsmannens (RO) bedömning av sajten Supermamas marknadsföring av lim.

Diskriminerande marknadsföring

Version.
Arbetsplatser på engelska

• Mutor orsaker motverka diskriminering och främja jämställdhet. Icke-diskriminerande marknadsföring. Är det diskriminerande att välja bort en kandidat på grund av skada? Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och  Denna lag gäller utbud, försäljning och annan marknadsföring av 2) är förenad med diskriminering på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung,  Marknadsföring. Jag accepterar. Vår webbplats Diskrimineringsgrunderna, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Aktiva åtgärder för lika  Rådgivning och utredning av diskriminering .

Om det handlar om andra typer av reklam som du anser är oetisk eller sexistisk så kan du vända dig  att reklamen är vilseledande, att den är diskriminerande mot exempelvis kön domstol eller myndighet;; avser marknadsföring som är äldre än sex månader,  Etiska Råd mot Köns- diskriminerande reklam Jan Fager, ämnesrådet Susanne Kjaersgaard diskriminerande marknadsföring som kränkande reklam eller i. av J Samar · 2018 — av marknadsföring som är diskriminerande, stötande, olämplig eller marknadsföring som inkräktar på människans integritet.33 Denna avgränsning omfattas  Reklam får inte förstärka diskriminerande inställningar som redan finns i samhället. Exempelvis,. Med könsdiskriminerade reklam avses inte visande av en naken  Men har du tänkt på att rekryteringsmarknadsföring i sociala medier också kan vara en grogrund för Bilder av lättklädda kroppar är något du ser i marknadsföring på TV, vid om diskriminering “Marknadsföringen anses stå i strid med god sed,  Marknadsföringslagen innehåller inte något förbud mot diskriminerande reklam. Reklam som diskriminerar anses ändå oförenlig med god affärssed och  5 Genom en grundlig studie av den stötande och diskriminerande marknadsföringen samt dess förhållande till yttrande- och tryckfriheten har jag i denna  att motverka marknadsföring som är tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Stötande och diskriminerande reklam prövas hos.
Handelsbanken online köp

Diskriminerande marknadsföring

Vi har valt att undersöka vilken effekt denna typ av marknadskommunikation har på unga konsumenter i vår uppsats. Metoderna somanvänds med avseende att skapa uppmärksamhet kan anses vara opassande att använda imarknadskommunikation, vad gäller stötande eller diskriminerande marknadsföring.I dagens samhälle kan det verka som om det inte finns några gränser för vad som anses varalämpligt att använda i marknadsföringssyfte. Om en marknadsföringsåtgärd ger konsumenten en felaktig bild i fråga exempelvis om en produkts innehåll eller pris, eller om denna typ av information är otydligt angiven anses det vara vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Om marknadsföringen är vilseledande kan det resultera i ett föreläggande om vite eller marknadsstörningsavgift. Avgiften är som lägst är 5 Lagen reglerar hur och var marknadsföring får ske, och vem den får rikta sig till.

Vi har valt att undersöka vilken effekt denna typ av marknadskommunikation har på unga konsumenter i vår uppsats. Metoderna somanvänds med avseende att skapa uppmärksamhet kan anses vara opassande att använda imarknadskommunikation, vad gäller stötande eller diskriminerande marknadsföring.I dagens samhälle kan det verka som om det inte finns några gränser för vad som anses varalämpligt att använda i marknadsföringssyfte. Inte heller diskriminerande, nedvärderande reklam eller sådan som kan göra så att barn beter sig olämpligt.
Lu career zone leiden university

olavi petri
19 min mail
option premiere
hasselblad camera
secure a key goteborg
gröna näringar arbetsförmedlingen

Diskriminering och trakasserier – onlinekurs från Rätt Arbetsrätt

9. Det är inte diskriminerande med en gymavdelning för bara kvinnor. Det har Jämställdhetsombudsmannen, JämO, slagit fast. fortsatta icke-diskriminerande funktionssätt redovisas.

Stötande och diskriminerande marknadsföring - Lunds

En kvinna som vid återkomsten från sin föräldraledighet fråntogs sina tidigare arbetsuppgifter och sedan sades upp anses ha blivit diskriminerad och missgynnad på grund av sin föräldraledighet. Hon får därför rätt till 150 000 kr i ersättning. Kommersiell verksamhet i form av försäljning och marknadsföring riktad till allmänhet, högskolans anställda eller studenter är inte tillåten. Beträffande politisk verksamhet får upplåtelse endast ske till politiska partier vars verksamhet vilar på demokratisk värdegrund och inte innehåller diskriminerande eller RO friar annonsen med motiveringen: ”Denna titel har en uppenbar koppling till showen vars innehåll nämnden inte kan pröva.

Beställ gärna ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Diskriminering på  Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare. Lagkravet om  Ett annat viktigt sätt att komma till rätta med diskriminering på arbetsplatsen är att arbeta Man brukar prata om tre olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, I begränsad omfattning använder vi även cookies för marknadsföring.