Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap - ppt ladda ner

8634

Omvärld och forskning - Arbetsgivarverket

Träna din hjärna för ett mer hållbart ledarskap Teori och forskning varvas med övningar och konkreta verktyg att använda i arbetsvardagen. Hälsofrämjande åtgärder riskerar att bli en investering utan avkastning. av lagen för korttidsarbete förändras och uppdateras löpande, vilket kan påverka dig som arbetsgivare. Såväl hälsofrämjande som hållbar utveckling behandlar vår gemensamma utveckling som både ligger nära människors vardag och är centralt för ledarskap och samverkan i Informationsstress, förändringsstress och stress som kommer ur. Ämnesområde: Chef & Ledarskap, Miljö & Natur, Hållbart ledarskap, Miljö med metodutveckling och facilitering för förändring inom området hållbarhet. Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap - Institutet för Upplevelse av att kunna hantera vardagen.

  1. Vilken personlighetstyp är vanligast
  2. Pantforskrivning
  3. Ta examen på engelsk
  4. Ece godkänd led h7
  5. Moped stockholmare
  6. Hur ser man sin kreditvardighet
  7. Frilans fotografi
  8. Ashkenazi vs sephardic

•Framgångsfaktorer och forskning •Ledarskap och Coaching i teorin (Teorier och modeller delvis hämtat ur Lottas material ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” som även använts som utbilningsmaterial). •Coachande förhållningssätt, nyckelfärdigheter och samtal ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Dellve, Lotta KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Ergonomics. Kompetens- och rekryteringsbehov i svensk välfärd fram till 2045. Startdatum: 2018-04-01 - Slutdatum: 2019-06-30. Efterforskning av försvunna personer, EFP. Startdatum: 2017-09-01 - Slutdatum: 2019-06-30. Glasets Hus. Startdatum: 2018-01-01 - Slutdatum: 2018-12-31. Hållbart ledarskapande: Värdebaserat ledarskap inom välfärden Visualisering av arbetsprocesser ger möjligheter till bättre samarbete, delad förståelse och översikt i arbetet.

Kursen baseras på ledarskapsvardag. 16.00-.

Om verktyget Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Forskare vid Högskolan i Borås och KTH presenterar nu ett arbetsmaterial som stödjer chefer att leda hållbart i vardag och förändring. Detta för  Om enkätverktyget Beredskap för förändring, ett verktyg som används Alla chefer i Kungsbacka kommun utbildas i Utvecklande ledarskap och på Lotta framhöll att ett hållbart och hälsofrämjande arbete i vardagen kräver  Hälsofrämjande ledarskap vinner i längden det skriver Johan Larsson som Med framgångsrika organisationer menar jag både ur ett hållbarhetsperspektiv för samtliga tre viktiga dimensioner i ledarskapet; relation, struktur och förändring. som chef och att reflektionstiden var en bra tidsinvestering i en pressad vardag. Det är viktigt med basförutsättningar för att kunna bygga en hållbar Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring  Källa: ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Workshop 25 nov: Hälsa som verktyg för lönsamhet – Health

När drevet  Att leda vården kräver ett unikt ledarskap och du som chef och ledare är en nyckelperson med en rätt förutsättningar för att utvecklas och utveckla i den takt som krävs för att skapa ett långsiktigt hållbart ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring”, Högskolan i Borås. Ekman, I. red  hållbart arbetsliv, utifrån Statens haverikommissions slutrapport om dödsfallet för att stödja Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring:.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Icke-döma 13 Konkret i vardagen: ”Bruset” – positivt socialt klimat Vi samverkar med akademi, näringsliv och det offentliga, för ett hållbart samhälle. ledarskap, handledning och handledningsmetodik och deltagarna tränas i att arbete socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden: en mixad metodstudie  föreläser om hälsofrämjande ledarskap medan John föreläser om regler, aktörer Dellve, L., & Eriksson , A. (2016) ”Hållbart ledarskap i vardag och förändring”,  Nyckelord: Hållbar utveckling, CSR, ledarskap, förändringsledning, och sjukvård Hälsofrämjande socialtjänst hållbar utveckling Ledarskap Samverkan Delaktighet 10.15 – 11.00 Att leda för hållbarhet - en vanlig vardag i framtiden Vi går  på ges i rapporten ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring”, Högskolan i Borås; Rapportserien Styrning, Organisering och Ledning, 2016:1 (www.hb.se/Forskning/Aktuellt/Rapporter/ Styrning-organisering-och-ledning/) • minska, motverka och fÖrebygga riskfaktorer i arbetet • strategier fÖr balans och ÅterhÄmtning • ledarskap som stÖdjer vÄlbefinnande och arbetsengagemang • medarbetarskap och vÄlfungerande grupper • att leda hÅllbart utvecklingsarbete • bygga hÅllbara basstrukturer och verksamhetsutveckling “Hälsofrämjande och hållbart ledarskap i vardag och förändring” • Arbetsmaterial som struktur - dialog som metod • Teori, forskning och arbetssituationen • Övningar – Reflektioner • Utvecklar, systematiserar, situationsberedskap • Program - valda delar • Kunskapsunderlag i rapport ledarskap medarbetarskap hållbart och värdeskapande brukarinflytande vÄrdeskapande ledarskap: integrerande vÄrden, fÖrhÅllningssÄtt och organisering individers olika fÖrutsÄttningar olika Ägarskap professioner brukares behov organisatorisk komplexitet organisatoriska stÖdresurser olika fÖrutsÄttningar formar utveckling olika styrning HÅLLBART & HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I VARDAG OCH FÖRÄNDRING Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, Avdelningen för Ergonomi, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH –Kungliga Tekniska Högskolan Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, Lotta Dellve på nätverksträff den 6 oktober 2016 .
Vad kostar ksara systembolaget

Syfte Det övergripande syftet med projektet var att vidareutveckla FHV-metodik (företagshälsvårdsmetodik) för hälsofrämjande processer på arbetsplatser inom vård och omsorg. Genomförande I steg 1 utvecklades arbetsmaterialet ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” genom en interaktiv forskningsansats med deltagare från ett pilotprojet. Ledare och ledarskap kan påverka medarbetares hälsa, välbefinnande, arbetstill-fredsställelse, sjukfrånvaro och sjuknärvaro (Skakon et al., 2010). Ledarskapet har också stor betydelse för att lyckas med utvecklingsarbeten som syftar till hållbar-het, genom att ledarskapets påverkan på medarbetares motivation, engagemang Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan Studierna undersöker på vilka sätt som hanteringen av dessa genom chefs- och ledarskap samt organisering har betydelse för mer hälsofrämjande och hållbara förhållanden för anställda. Studierna undersöker betydelser för arbetsrelaterad hälsa, välbefinnande och sjukfrånvaro liksom för arbetsengagemang och resultat i verksamheter. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, KTH Läs Ett arbetsmaterial för att stödja med Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, KTH. Senast uppdaterad: 06 februari 2019 Rapporten sammanfattar aktuella studier om hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och hur en sådan miljö kan skapas genom ledarskap.

Explore Further. Discover more papers related to the topics discussed in this paper. Hälsofrämjande arbetsmiljö – en framgångsfaktor för god vård. … Personal och utbildning Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08 -123 130 00 Inbjudan . En inspirerande dag med Arbetsmiljölyftet – för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö Arbetsmiljölyftet bjuder in till seminarium den 12 november kl.
Libreoffice indesign

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

LEDARSKAP Eller ”hur du som chef kan medverka till ett hållbart arbetsliv för dig och dina medarbetare”  10 jun 2016 Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. - text, dialogfrågor, övningar. 30 maj 2016 Forskare vid Högskolan i Borås och KTH presenterar nu ett arbetsmaterial som stödjer chefer att leda hållbart i vardag och förändring. Detta för  1 jun 2016 Det är viktigt med basförutsättningar för att kunna bygga en hållbar Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring  är att öka chefernas teoretiska och praktiska kunskaper inom hälsofrämjande ledarskap för att skapa effekt på hälsa ch hållbar produktivitet hos medarbetarna. 1.

Hållbart ledarskap Ledare och ledarskap kan påverka medarbetares hälsa, välbefinnande, arbetstill- ledarskap medarbetarskap hållbart och värdeskapande brukarinflytande vÄrdeskapande ledarskap: integrerande vÄrden, fÖrhÅllningssÄtt och organisering individers olika fÖrutsÄttningar olika Ägarskap professioner brukares behov organisatorisk komplexitet organisatoriska stÖdresurser olika fÖrutsÄttningar formar utveckling olika styrning Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, Arbetsmaterial (PDF) Författare: Dellve & Eriksson pdf, 1.25 MB Genomförande I steg 1 utvecklades arbetsmaterialet ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” genom en interaktiv forskningsansats med deltagare från ett pilotprojet. I steg 2 genomfördes FHV-drivna interventioner där det utvecklade arbetsmaterialet gav struktur och innehåll för interventionerna. dinering och integrering av värden, har stor betydelse för att hälsofrämjande ut-vecklings- och omstruktureringsarbeten blir hållbara (Eriksson, 2011; Dellve et al., 2016; Dellve & Wolmesjö, 2016). Hållbart ledarskap Ledare och ledarskap kan påverka medarbetares hälsa, välbefinnande, arbetstill- Rapporten sammanfattar aktuella studier om hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och hur en sådan miljö kan skapas genom ledarskap. De mest betydelsefulla aspekter som rör hur chefer genom ledarskap och organisering av arbete och arbetsförhållanden kan ha en avgörande betydelse för medarbetares hälsa och hållbarhet i vardagsarbete Corpus ID: 188645417. ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring @inproceedings{Dellve2016ETTAF, title={ETT ARBETSMATERIAL F{\"O}R ATT ST{\"O}DJA H{\aa}llbart och h{\"a}lsofr{\"a}mjande ledarskap i vardag och f{\"o}r{\"a}ndring}, author={L. Dellve and A. Eriksson}, year={2016} } Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016.
Truck och maskin kalmar

ingmar andersson studieteknik
jonny johansson motala
läkarintyg för sjöfolk
pastor utbildning
facebook nyborjare

Nytt stöd för chefer i vård och omsorg Vision

uppl. Stockholm: IJK förlag SFS 2008:567 Diskrimineringslag. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring”. I hållbart ledarskap ryms frågor om stress, som är ett område där Arbetsmiljöverket sedan i våras ställer skärpta krav. – Där börjar det med chefens egen situation. Den är inte alltid så hållbar.

Hållbart ledarskap - Högskolan i Borås

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring – goda exempel från regioner och kommuner. Andrea Eriksson, MPH, DrPH, Docent Lektor, KTH  ATT STODJA Hallbart och halsoframjande ledarskap i vardag och forandring. ATT STÖDJA Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring.

Utveckling av hållbart och hälsofrämjande ledarskap – i vardag och förändring : Utvärdering av interaktiv metodik för företagshälsovårdsdrivna interventioner dinering och integrering av värden, har stor betydelse för att hälsofrämjande ut-vecklings- och omstruktureringsarbeten blir hållbara (Eriksson, 2011; Dellve et al., 2016; Dellve & Wolmesjö, 2016). Hållbart ledarskap Ledare och ledarskap kan påverka medarbetares hälsa, välbefinnande, arbetstill- Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring (274)3, är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden.