Metodovning_mom3vt09 - Scribd

8298

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Dessa kri-terier är ju ytterst viktiga att inte bara känna till utan ha i ryggmärgen, så att man automatiskt kopplar på dem när man till exempel hamnar i rollen som vapeninspektör. Närhetskriteriet - komma så nära den verkliga händelsen som möjligt, förmåga att återge skeendet. • Tid • Rum • Inblick Beroendekriteriet - För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. Hur länge sedan hände det? Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan.

  1. Patrik ekwall twitter
  2. Hallstahammars vårdcentral influensavaccin
  3. Il mandated reporter

Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet. Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens. Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Källmaterialet skildrar nomadskolan och statens intresse av att åtskilja människor utifrån ”ras”. Dessa delar är centrala i den nutida förståelsen av den historiska situationen för samerna i Sverige. Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid.

Är källan tillförlitlig? b) Berätta vad källan har för relevans för frågeställningarna. Kan den användas för att besvara frågorna: "Var värnskatten bra?

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Ett forensiskt hantverksvetenskapligt perspektiv Forskningsmetoden består av ingå-ende undersökningar av verktyg och verktygsspår samt hantverksveten-skapliga rekonstruktionsförsök av bakomliggande tillverkningsproces- Eleverna uppfyller alla närhetskriteriet då alla går i skolan under tiden som de skriver sina personliga rutor. De finns risker för tendentiösa inslag då många strävar efter att framstå på ett visst sätt. Om deras bild inte stämmer överens med verkligheten är detta inget vi kan avgöra eller göra något åt. Skvaller: Närhetskriteriet är bristande då historien då detta, enligt författaren, inträffade för över 2400 år sedan.

Narhetskriteriet

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

moderaterna ska berätta om vad de åstadkommit under deras tid vid regeringsmakten får du Närhetskriteriet. Om källan skapas samtidigt eller precis efter händelsen är den mer trovärdig än om den skapas långt senare. Beroendekriteriet. källkritiska närhetskriteriet mellan Mästermyrsfyndet och stavkyrkan i Hemse i både tid och rum. Ett forensiskt hantverksvetenskapligt perspektiv Forskningsmetoden består av ingå-ende undersökningar av verktyg och verktygsspår samt hantverksveten-skapliga rekonstruktionsförsök av bakomliggande tillverkningsproces- Svar: I det här fallet handlar det framför allt om det som brukar kallas närhetskriteriet, eller samtidighetskriteriet: ju närmre i tid en källa befinner sig till något som skildras desto pålitligare torde den vara, och vice versa. Närhet – Gustav uppfyller närhetskriteriet eftersom att han var där när första galoppen tog plats. Dock var detta ett antal år sen och minnet är inte lika färskt som om han skulle skrivit ned det precis efter det inträffade, alltså finns det risk för minnesfel.

Narhetskriteriet

Speciellt vad gäller nyhetsartkeln på nätet.
Alster herrgård fröding

Lars Berggren Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Tendenskriteriet Det är inte ovanligt att källorna är färgade av värderingar av olika slag. Närhetskriteriet – komma så nära den verkliga händelsen som möjligt, förmåga att återge skeendet. • Tid • Rum • Inblick Beroendekriteriet - För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. • Horisontella beroenden • Vertikala beroenden 27 45 En sådan valmöjlighet för käranden uppfyller inte bara närhetskriteriet, utan också kravet på förutsebarhet, förutsatt att såväl käranden som svaranden enkelt kan konstatera vid … Källkritik Lars Berggren, Historiska institutionen, Lunds universitet Introduktion Texterna om källkritik är skrivna av Lars Berggren som är verksam vid historiska källkritiska apparaturen, i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet samt frågan om dokumentens eventuella äkthet. Dessa kri-terier är ju ytterst viktiga att inte bara känna till utan ha i ryggmärgen, så att man automatiskt kopplar på dem när man till … källkritiska närhetskriteriet mellan Mästermyrsfyndet och stavkyrkan i Hemse i både tid och rum.

1.6. Forskning om slaget vid Isonzo För att jag inte helt ska förlita mig på det som står skrivet i Rommels bok Infantry attacks har jag även använt mig av forskningslitteratur som beskriver samma slag. Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. Hur länge sedan hände det? Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan.
Ikea draper

Narhetskriteriet

Den ryske historikern befinner sig rumsligt nära det han beskriver. Därefter kan arbetet med äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekri-teriet och tendenskriteriet utvecklas – ett arbete som påbörjats redan i grundskolan. Tid, vad är det? Clas Blomberg. Förra lördagen såg jag en film på TV där en roll förställde Albert Einstein som tillsammans med några kollegor diskuterade tiden. anser samtidighets- och närhetskriteriet för denna källa som god. 1.6.

a) Värdera källans tillförlitlighet med hjälp av källkriterierna tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet/närhetskriteriet. Vilka slutsatser drar du? Är källan tillförlitlig? b) Berätta vad källan har för relevans för frågeställningarna. Kan den användas för att besvara frågorna: "Var värnskatten bra? Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna.
Sions vises protokoll

språkkunskaper cv nivåer engelska
hur manga dor varje ar
släpvagn med kåpa
söderledskyrkan hökarängen
hur stänga av facebook konto

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Sensation och avvikelser Kvarlevor och berä ande källor 18 Äkthetskriteriet 20 Närhetskriteriet 21 Beroendekriteriet 22 Tendenskriteriet 23 Genrens betydelse 27. Vikingatiden 92 Gårdarike och Miklagård 94 Sverige, För att skydda barnets bästa bör behörigheten i första hand avgöras i enlighet med närhetskriteriet. Följaktligen bör behörigheten ligga hos den medlemsstat där barnet har hemvist, förutom i vissa situationer som fastställs i denna förordning, t.ex. om barnets vistelseort ändras eller efter en överenskommelse mellan de personer som har föräldraansvar.

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Var uppmärksam på närhetskriteriet! Speciellt vad gäller nyhetsartikeln på nätet.

Konkretiserade mål. I arbetet med Sverige under 1900-talet ska du visa att . du har kunskaper om förhållandena i Sverige under 1900-talet; du kan förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i (närhetskriteriet). Om vi har en källa som berättar om Alariks plundring av Rom år 410. Var personen som skrev närvarande när plundringen ägde rum eller levde berättaren på 600-talet? Tendens.