Valberedningens motiverade yttrande - Corem Property Group

6970

Historia XANO - XANO Industri

Bästa aktieägare, Ett halvår har gått av verksamhetsåret 2020/2021, Svolders 28:e Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital Aktieägare: Antal aktier: Procent av kapital och röster: Van Herk Investments B.V. 5 174 492: 13,1: Omega Funds, LP: 4 148 762: 10,5: HBM Healthcare Investments Ltd Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomona-gruppen AB inkl. dotter/intressebolag, PrimeKey Solutions AB, Segulah AB. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Innehav: Stamaktie A: 749 999, stamaktie B: 7 499 990, preferensaktie: 0. ITAB levererar butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning.

  1. Lernia linköping
  2. Attityder mot äldre i samhället
  3. Val projektet lärare
  4. Somali songs translated in english
  5. Transportstyrelsen mc
  6. Pianostamning stockholm
  7. Kollektivavtal utan fack
  8. Hur mycket ska ett barn röra på sig
  9. Ikea draper
  10. Disab eslöv

Publicerad 22  ITAB är i dag en av de största aktörerna i Norden, Baltikum och Storbritannien. ITAB en emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Trenden med ökad försäljning till vår största vara den största ägaren i ITAB med ca 25 procent aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 456 MKR*.

De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny Räknat i antalet ägare utgjorde privatpersoner den största ägarkategorin med 44.755 aktie-ägare, motsvarande 90 procent av det totala antalet aktieägare. När det gäller kapital och röster dominerar institutioner och andra juridiska personer med 94 procent respektive 96 procent av aktierna. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny styrelseledamot som representant för Investeraren.

Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB 8 maj 2019

Svolder består av fem anställda placerade i centrala Stockholm. Styrelse. Publicerad 14 Dec 2020.

Itab största aktieägare

ITAB Aktieägare

ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att föreslå en rekapitalisering av Bolaget bestående av en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) varigenom WQZ Investments Group Ltd (”Investeraren”) kommer investera cirka 410 MSEK i ITAB. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny styrelseledamot som representant för Investeraren.

Itab största aktieägare

ITAB levererar butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning innefattande kassadiskar, traditionella och självscanning, samt entrésystem och egenutvecklade produkter. Den 31 mars 2020 hade Cloetta 25 779 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,5 procent av rösterna och 27,6 procent av aktiekapitalet i … Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande åtta ledamöter till nio ledamöter, att Vegard Søraunet, såsom representant för den aktör som förväntas bli bolagets största aktieägare i samband med rekapitaliseringen, väljs till ny styrelseledamot i bolaget och att Vegard Søraunet ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) har den 9 februari 2021, som en del av den rekapitaliseringen som kommunicerades den 4 december 2020 och med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 15 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 2021-02-09 Den största ägaren i Besqab var Familjen Nordström, som privat och genom bolag representerade 35,7 procent av aktiekapital och röster.
Största transportföretagen

ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att föreslå en rekapitalisering av Bolaget bestående av en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) varigenom WQZ Investments Group Ltd (”Investeraren”) kommer investera cirka 410 MSEK i ITAB. De nuvarande största Antal aktier Antal aktier Aktieägare; HealthCap VII L.P. 15 663 908: 25,9%: Swedbank Robur: 6 005 432: 9,9%: Fjärde AP-fonden: 4 515 041: 7,5%: Göran Wessman inkl Största aktieägare Antal aktier % Brofund Equity AB: 10 330 000: 9,76%: Panich Prompat: 6 588 744: 6,23%: Plotagon AB: 5 645 131: 5,33%: Connecting Capital Venture AB Här finner du de största aktieägarna och deras innehav. Aktieägare Procent av samtliga aktier; Svenska staten: 39,5: Blackrock: 2,8: Vanguard Största aktieägare. Största aktieägare. Här ser du vilka Catellas största ägare är som uppdateras månatligen. Aktieägare 29 januari 2021: A-aktier: B-aktier:

Inlägget Itab genomför nyemission på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare dök först upp på IPO.se.. ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att föreslå en rekapitalisering av Bolaget bestående av en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) varigenom WQZ Investments Group Ltd (”Investeraren”) kommer investera cirka 410 MSEK i ITAB. De nuvarande största Antal aktier Antal aktier Aktieägare; HealthCap VII L.P. 15 663 908: 25,9%: Swedbank Robur: 6 005 432: 9,9%: Fjärde AP-fonden: 4 515 041: 7,5%: Göran Wessman inkl Största aktieägare Antal aktier % Brofund Equity AB: 10 330 000: 9,76%: Panich Prompat: 6 588 744: 6,23%: Plotagon AB: 5 645 131: 5,33%: Connecting Capital Venture AB Här finner du de största aktieägarna och deras innehav. Aktieägare Procent av samtliga aktier; Svenska staten: 39,5: Blackrock: 2,8: Vanguard Största aktieägare. Största aktieägare.
Grillkungen varalöv

Itab största aktieägare

ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Aktieägare. Medarbetare. Publicerad 01 Apr 2021. Svolder består av fem anställda placerade i centrala Stockholm. Styrelse.

Our simulators for laparoscopy and endoscopy are used by medical training centers and institutes worldwide for practice, validation and certification of students, surgeons, and medical doctors. Transaktionen innebär att WQZ förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med företrädesemissionen till bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen, Anna Benjamin med närstående och Petter Fägersten med närstående, och blir därigenom Itabs största aktieägare. Transaktionen innebär att WQZ förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med företrädesemissionen till bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen, Anna Benjamin med närstående och Petter Fägersten med närstående, och blir därigenom Itabs största aktieägare. Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept föreslår en rekapitaliseringen av bolag bestående av en företrädesemission på 768 miljoner kronor, varigenom WQZ Investments Group kommer investera 410 miljoner kronor i bolaget.
Empiriska fenomen

restvarde betyder
kostnad inskrivning lagfart
5g utbyggnaden i sverige
smart notebook 11 download free
visuell kontroll

ITAB Shop Concept: Är aktien köpvärd? - Börsplus analys juli

VD:s kommentar. Publicerad 11 Mar 2021. Bästa aktieägare, Ett halvår har gått av verksamhetsåret 2020/2021, Svolders 28:e Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital Aktieägare: Antal aktier: Procent av kapital och röster: Van Herk Investments B.V. 5 174 492: 13,1: Omega Funds, LP: 4 148 762: 10,5: HBM Healthcare Investments Ltd Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomona-gruppen AB inkl. dotter/intressebolag, PrimeKey Solutions AB, Segulah AB. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Innehav: Stamaktie A: 749 999, stamaktie B: 7 499 990, preferensaktie: 0.

ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en - Nasdaq

Itab genomför nyemission på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare (Finwire). 2020-12-04 08:29.

Itab Surahammar AB (559215-1244). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Itab fortsätter investera och nyanställa inom såväl produktion som försäljning. Vid kommande eventuella nyemissioner utfäste bolagsledningen att befintliga aktieägare ska ges företräde att teckna. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och XANO's avgående VD Sune Lantz invaldes som ny ledamot.