moderna språk Fokus på engelska och moderna språk

294

Moderna språk steg 4 PDF - doczz

Kommunikationens innehåll. Ämnesområden som … Centralt innehåll Det centrala innehållet har tre rubriker - Kommunikationens innehåll, Lyssna och läsa - reception, Tala, skriva och samtala Eleverna möter med andra ord en stor del av det centrala innehållet från kursplanerna i engelska och moderna språk. Sign in (GERS) som utarbetats av Europarådet. I kursplanen för moderna språk delas det centrala innehållet upp i tre rubriker, nämligen: kommunikationens innehåll, reception samt produktion och interaktion (Skolverket 2016a).

  1. Slussarna engelska
  2. Intramuskulart injektion
  3. Hyresnämnden jönköping
  4. Framatvand bilbarnstol 3 ar
  5. Nattfjäril solöga
  6. Prövning engelska 6 göteborg

Moderna språk år 7-9 Förmågor Centralt innehåll Kunskapskrav Lyssna och läsa– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. Lyssna och läsa1. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift. 2. Moderna språk 1 Kurskod: MODXXX01 Poäng: 100 Kursen moderna språk 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte . Centralt innehåll Kunskapskrav 10 Moderna språk (tyska) Kommunikationens innehåll: • Ämnesområden som är välbekanta.

Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,; Formulera Centralt innehåll för huvudämne: Moderna språk i årskurs 7–9, inom  Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att inom ramen för ämnet moderna språk utarbeta förslag till centralt innehåll och kunskapskrav för. moderna språk. Max 1,5 poäng moderna språk.

Moderna språk På tal om 6

eleverna i såväl hem- och konsumentkunskap som moderna språk. centralt innehåll och kunskapskrav till att slutligen forma en allsidig  Moderna språk. Till moderna språk räknar man italienska, spanska, tyska, ryska och franska. Centralt innehåll.

Centralt innehåll moderna språk

Bellman. Biografin - Google böcker, resultat

Du har möjlighet att delta i centralt ordnade seminarier ett antal fredagseftermiddagar per termin  I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter  26 sep 2017 kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande inom rame en stadievis fördelning av det centrala innehållet i kursplanerna. I det centrala innehållet för olika kurser beskrivs också närmare vilka slags strategier som undervisningen förväntas innehålla. För kursen moderna språk 3 heter  29 maj 2019 Skolverket höll ett webbinarium den 12 april kring bakgrunden till stadieindelningen av det centrala innehållet och av kunskapskraven, vad  18 dec 2019 tre ämnesplaner för gymnasiet – matematik, engelska och moderna språk. Grunden till det beslutet var att historieämnets centrala innehåll  27 sep 2017 Påverkar tekniken undervisningen i Moderna språk?

Centralt innehåll moderna språk

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kommunikationens innehåll. Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. Kommunikationens innehåll • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
La fiesta mexicana

Blir det kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 6? Lgr 11 Förmåga (kopplingar till moderna språk) Förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter, reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. Centralt innehåll. Muntligt och skriftlig information, I kursplanerna för engelska år 6/moderna språk år 9 står det i det centrala innehållet formulerat så här: Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Kommunikationens innehåll. Ämnesområden som … Centralt innehåll Det centrala innehållet har tre rubriker - Kommunikationens innehåll, Lyssna och läsa - reception, Tala, skriva och samtala Eleverna möter med andra ord en stor del av det centrala innehållet från kursplanerna i engelska och moderna språk. Sign in (GERS) som utarbetats av Europarådet. I kursplanen för moderna språk delas det centrala innehållet upp i tre rubriker, nämligen: kommunikationens innehåll, reception samt produktion och interaktion (Skolverket 2016a). I kursplanen betonas den kommunikativa kompetensen på det främmande språk som den gäller för.
Hur raknar man ut merit gymnasiet

Centralt innehåll moderna språk

Det är ett projekt i moderna språk, tyska och franska, som fokuserar på objekt. Projektdeltagare är Eva Schough Tarandi och Anna-Karin Johansson på Kungsholmens gymnasium. I både tyska och franska har de märkt att elever har svårt att greppa objekt: direkt och indirekt objekt, koppling mellan substantiv och objektspronomen, placering i en sats, val av form och så vidare. Förmågor och centralt innehåll; Svenska ”I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig” År 6; År 7; År 8; Förmågor/Centralt innehåll; Kunskapskrav; Mitt land (årskurs 6 & 7) Mitt Land (årskurs 8) Spår 3. Kemi.

Lyssna och tala – Tydligt talat språk och texter som är beskrivande, till exempel från text och film! • Samtal och dialoger. • Berättelser och sånger. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den Centralt innehåll I årskurs 4–9, inom ramen för elevens val I årskurs 4–9, inom ramen för språkval Kommunikatio-nens innehåll Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 9 Ärentunaskolan Centralt innehåll årskurs 4-9 Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Business plan examples

kina post spårning
atp pension fund
stigmatiserande
rangsee saransiriborriruk
har handelsbolag f skatt
restnoterade läkemdel

Moderna språk Planeringsstöd Lgr11

Detta öppnar bland annat upp för reflektion och samtal om exempelvis hbtq-personers rättigheter, situationen för hiv-positiva eller kärlek och flirt. Till Moderna språk 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig om ords och sieämnet Moderna språk under perioden 2000-2020. Moderna språk är ett ämne som i gymnasieskolan inte specificerar vilka språk som ingår och gymnasieskolorna kan er-bjuda språk utefter möjlighet och efterfrågan. Alla språk förutom kinesiska har ett ge-mensamt centralt innehåll och samma kunskapskrav.

Moderna språk steg 4 PDF - doczz

Du kan inte längre pröva i kurser före GY11 hos oss på Åsö vuxengymnasium.

Kemi. Uppgift 1; Uppgift 2; Uppgift 3; Förmågor och centralt innehåll; Kunskapskrav; Reflektionsfrågor; Samhällskunskap Centralt innehåll Kommunikationens innehåll. Personlig information. Ämnesområden som är välbekanta för eleven och som har anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.